Hier uw wachtwoord invoeren

Bevestigen

Dit is een besloten gedeelte. voer uw wachtwoord in of vraag een wachtwoord aan via info@glnp.nl

PROSource®
PROSource® is een gebruiksklaar, vloeibaar, eiwitrijk, supplement waarvan we zowel een variant zonder suiker, het PROSource® Nocarb, alsook een suikerhoudende variant, het PROSource® Plus, kunnen leveren.
Beide bevatten 15g eiwit met respectievelijk 0 en 11g koolhydraten waarvan 9g suiker ofwel 60 of 100Kcal in 30ml!

HOE TE GEBRUIKEN
Oraal: U kunt adviseren om de PROSource® onverdund te gebruiken, maar beter is het om het te mengen met water, koude of warme voedsel/dranken, soep, yoghurt, appelmoes en puree of het bv door het pannenkoeken deeg te mengen.
Het laat zich gemakkelijk mengen met vloeistoffen en vochtrijke voedingsmiddelen. Het bespaart tijd voor de verpleging, vergt beperkte opslagruimte en levert weinig afval op.
De fles is zeer handzaam. Na openen is de fles nog 3 maanden te gebruiken. Kan buiten de koelkast bewaard worden. Is goed voor ongeveer 30 porties. Gemaakt van niet breekbaar materiaal.
Het sachet is gemakkelijk mee te nemen, maar ook geschikt voor toediening Via de sonde: Het sachet is prima bruikbaar op de ICU/MCU. Zowel geschikt voor open- als gesloten sondevoeding systemen. Spuit de sonde vooraf door met 15-30ml water. Meng 30ml van het PROSource® afhankelijk van de diameter van de sonde, met 15-30ml water, roer het tot het volledig is opgelost en breng het in de voedingssonde met behulp van een spuit. Spuit de sonde na toediening van de PROSource na met 15-30ml water. Op deze wijze is er geen risico op verstopping van de sonde.

DE BENODIGDE DAGELIJKSE BEHOEFTE
De benodigde dagelijkse behoefte aan ProSource® is sterk afhankelijk van de individuele situatie (intake, voedingstoestand) en ter beoordeling van de arts en diëtist, maar ligt in de praktijk tussen de 2-4 maal 30ml per dag.
De indicate betreft vooral: Eiwit-tekort
• Door ondervoeding
• Na maag verkleinende, bariatrische ingrepen
• Door Oncologische aandoening, vooraf en tijdens behandeling
• Tijdens herstel / revalideren na operatie of forse infectie
• Bij Drukulcera van de huid (decubitus) of chirurgische wonden waarbij veel verlies van wondvocht, of bij slecht genezende wonden
• Nierinsufficiëntie met verminderde eetlust en vooral ook als sprake is van haemo- of peritoneaal dialyse waarbij als regel verlies van eiwit met het dialysaat plaats vindt.


BESCHIKBARE SMAKEN
• PROSource® Plus Neutrale smaak, Bosbessen Punch en Sinaasappel Crème smaak
• PROSource® Nocarb Neutrale smaak, Bosbessen Punch, en Sinaasappel Crème smaak
Alle smaken zijn beschikbaar als fles en als sachet. Ze zijn gemakkelijk uit de fles of het sachet in een bekertje te gieten en met een gelijk volume water te verdunnen tot limonade of na toevoeging aan warm of koud voedsel, dranken, soep of puree, of na menging door pannenkoekenmix, de appelmoes of yoghurt, te gebruiken.INTENSIVE CARE
De producten onderscheiden zich door 15 gram eiwit in 30 ml. Hierdoor is het gemakkelijker mogelijk, om de in de richtlijnen geadviseerde eiwitintake van 1,5-2,5g eiwit/kg/dag voor ernstig zieke, mechanisch beademde IC-patiënten, nu ook daadwerkelijk te halen, met minder risico op energie-overvoeding.
Ook kunnen deze producten zeer goed via de sonde worden toegediend, door ze 1 op 1 te verdunnen met water en de sonde na te spoelen met 15 ml water, waardoor de kans op ongewenste sondeverstopping zeer laag wordt. Mengen van de PROSource producten met sondevoeding kan klontering geven met kans op sondeverstopping en wordt dus ontraden.
De klinische toepasbaarheid op de ICU is recent beschreven door Taylor e.a. 20016: Critical care- Meeting protein requirements without overfeeding energy in het tijdschrift Clinical Nutrition ESPEN en door Mitchell e.a. in 2019, Protein Provision in Critically Ill Adults Requiring Enteral Nutrition: Are Guidelines Being Met?. In het tijdschrift Nutr Clin Pract.
Hierin beschrijven zij, dat het PROSource de vergelijking met de tot dan toe gebruikte producten, glansrijk bleek te kunnen doorstaan als het gaat om het bereiken van de eiwitdoelen.
Als regel kan worden geadviseerd de totale dagdosis te verdelen over 3 porties.

BESTELINFORMATIE
De stadsapotheker zal gemiddeld binnen 48 uur onze producten op voorraad kunnen hebben. Indien u dit product wilt voorschrijven voor uw patiënten kan het na invulling van het machtigingsformulier: “Dieetpreparaat artsenverklaring”, aan uw patiënten worden uitgeleverd door de stadsapotheek of via de facilitaire dienstverleners die het aan huis bezorgen.Er zitten 42 sachets à 30 ml in een doos. Er zitten in 1 fles ongeveer 30 porties à 30ml.

Facilitair dienstverleners:
Sorgente (030-6346262)
Medizorg (0800-0226678)
Mediq Nederland (030-282 1222)
MediReva (0800-0201201)
Groothandels:
Alliance Healthcare (088-1040911)
Brocacef (020-4800650)
Zorgboodschap (071-7114320)
D-Care (0306344248)
Mediq Medeco (0186 634400)
Holland Pharma (0545-2520750)
Sligro / Van Hoeckel (073-631 2690)
Pluripharm (072- 762 05 19)
Holland Foodservice ( 024-8200412)
Bidfood (046-4235405)

PATIËNTEN INFORMATIE
Download hier een Gebruiksadviesformulier PROSource 2020 FINAL
REFERENTIES LITERATUUR INTENSIVE CARE
Download hier het artikel:
• Taylor e.a. 2016 Critical care- Meeting protein requirements without overfeeding energy
• Compher e.a 2017 Greater_Protein_and_Energy_Intake_May_Be assosiated with improved mortality in higher risk critically ill patients.
• Mitchell A, e.a. Protein Provision in Critically Ill Adults Requiring Enteral Nutrition: Are Guidelines Being Met?. Nutr Clin Pract. 2019 Feb;34(1):123-130. doi: 10.1002/ncp.10209. Epub 2018 Nov 19.